domingo, 3 de junio de 2012

L'evolució de la pell al llarg de la història. Usos i costums


Des de l’inici de la humanitat la pell ha estat usada com a abric però també com a element decoratiu. Les tècniques han anat avançant al llarg de tot aquest període.

En el nostre treball veureu com des dels temps més remots l’home s’ha dedicat a treballar el cuir de forma enginyosa amb una sèrie d’elements fruit de la seva intel·ligència.

Hem dividit aquest recull en diferents períodes tal i com marca la historiografia francesa: la Prehistòria, l’Edat Antiga, l’Edat Mitjana,  l’Edat Moderna i l’Edat Contemporània. Dins de cada etapa hi hem assenyalat un seguit d’entrades amb els punts que hem considerat més importants.

No hay comentarios:

Publicar un comentario